Charlie

อีกหนึ่งบทบาทของแน็ก ชาลี หรือที่รู้จักกันในคือ "แน็ก แฟนฉัน" ที่มุ่งหน้าสู่ถนนสายดนตรีเต็มตัว กับซิ

Yokee Playboy

อัลบั้ม ‘We’ มาจากเนื้อหาสาระของเพลงในชุดนี้ที่กล่าวถึง เธอ และ ฉัน และรักของเรา และอีกนัยยะ ‘We’